Θρησκευτικός γάμος

wedding_by_dandanfotomanΒήματα

1. Προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται:

  • Τα άτομα που πρόκειται να παντρευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, απαιτείται γονική συναίνεση.
  • Έλλειψη συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού.
  • Να μην συντρέχουν λόγοι που προέρχονται ή οδηγούν σε θρησκευτικό κώλυμα.
  • Τα άτομα θα πρέπει να είναι διανοητικά υγιή ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το μυστήριο.
  • Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς.

2. Αναγγελία γάμου

Αφού πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το ζευγάρι θα πρέπει να αναγγείλει το γάμο του στην εφημερίδα της περιοχής στην οποία θα τελεστεί το μυστήριο.
Η αναγγελία μπορεί να γίνει μέχρι και έξι μήνες πριν από την πραγματοποίηση του γάμου.

3. Πιστοποιητικό αγαμίας

Αυτό είναι μια βεβαίωση που χρειάζεται η εκκλησία σαν πειστήριο ότι κάποιος από το ζευγάρι δεν είναι δίγαμος. Αυτή χορηγείτε στο κάθε μέλος του ζευγαριού από την ενορία στην οποία ανήκει παρουσία δυο μαρτύρων οι οποίοι επιβεβαιώνουν με μια υπεύθυνη δήλωση την αγαμία του εν λόγο μέλους. Σε περίπτωση που πρόκειται για το δεύτερο γάμο, είναι απαραίτητη η επίδειξη του διαζευκτηρίου. Μετά από την χορήγηση του πιστοποιητικού αγαμίας ακολουθεί η επικύρωση αυτού στην μητρόπολη. Αν ο γάμος δεν τελεστεί στην ενορία που ανήκει το ζευγάρι, απαιτείται η μεταβίβαση αυτού στην εκκλησία που θα τελεστεί το μυστήριο.

4. Άδεια γάμου

Μετά την χορήγηση του πιστοποιητικού αγαμίας του ζευγαριού και την γραπτή έγκριση της εκκλησίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο, απαιτείται αίτηση που γίνεται στην ενορία που ανήκει η νύφη για την χορήγηση της άδειας γάμου. Εκεί το ζευγάρι θα συμπληρώσει κάποια έγγραφα, θα δηλώσει το επώνυμο που θα  πάρουν τα παιδιά του και την εκκλησία που θα τελεστεί το μυστήριο. Κατόπιν με την αίτηση για την χορήγηση της άδειας γάμου θα προβεί στην Αρχιεπισκοπή, από όπου θα παραλάβει αυθημερόν την άδεια γάμου. Τέλος το ζευγάρι θα πρέπει να επιστρέψει στην ενορία της νύφης, όπου ο ιερέας θα υπογράψει την άδεια ( Για να είναι έγκυρη η άδεια ενός γάμου απαιτείται κάποιο παράβολο, το οποίο πρέπει να προμηθευτεί το ζευγάρι από την εφορία).

Leave a Reply