Πολιτικός γάμος

politikos_gamosΠροϋποθέσεις πολιτικού γάμου

Οι προϋποθέσεις για τον πολιτικό γάμο διαφοροποιούνται από αυτές του θρησκευτικού μονάχα στα παρακάτω:

  • Σε περίπτωση που το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει και πολιτικό και θρησκευτικό γάμο θα πρέπει να το δηλώσει σε 40 το πολύ ημέρες από την τέλεση του καθενός στο Ληξιαρχείο της περιοχής.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από το ζευγάρι προέρχεται από την αλλοδαπή, πρέπει να καταθέσει στο Δήμο μια βεβαίωση από την προξενική του αρχή για την πιστοποίηση των στοιχείων του (επικυρωμένη και μεταφρασμένη από το ΥΠΕΞ.), καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα.

Δήλωση γάμου

Κάθε γάμος (θρησκευτικός ή πολιτικός) πρέπει να καταχωρείται στο Ληξιαρχείο της περιοχής στην οποία τελείται.
Ο γάμος δηλώνεται από ένα εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εντός σαράντα ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του.
Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι (90) ενενήντα ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,5€ σε παράβολο χαρτοσήμου. Για καθυστέρηση πέραν των ενενήντα ημερών το πρόστιμο είναι 13€. (Τα ποσά ίσως να παρουσιάζουν μεταβολές).

Εν συντομία τα απαραίτητα διακαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση
  • Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων.
  • Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από την Μητρόπολη.
  • Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου.
  • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
  • Άδεια παραμονής ( για τους αλλοδαπούς).

Leave a Reply