Tag Archives: gamos

Πολιτικός γάμος

politikos_gamosΠροϋποθέσεις πολιτικού γάμου

Οι προϋποθέσεις για τον πολιτικό γάμο διαφοροποιούνται από αυτές του θρησκευτικού μονάχα στα παρακάτω:

  • Σε περίπτωση που το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει και πολιτικό και θρησκευτικό γάμο θα πρέπει να το δηλώσει σε 40 το πολύ ημέρες από την τέλεση του καθενός στο Ληξιαρχείο της περιοχής.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από το ζευγάρι προέρχεται από την αλλοδαπή, πρέπει να καταθέσει στο Δήμο μια βεβαίωση από την προξενική του αρχή για την πιστοποίηση των στοιχείων του (επικυρωμένη και μεταφρασμένη από το ΥΠΕΞ.), καθώς και ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα.

Continue reading Πολιτικός γάμος

Plan Your Wedding In No Time

Plan Your Wedding in No Time
Leah,Ingram

Q 3222x Wedding INT.fsTake the stress out of planning your big day! If the initial excitement has passed and you are now feeling overwhelmed by the details involved in orchestrating your wedding, Plan Your Wedding In No Time will help to calm your fears. Written for busy brides, this book is the ultimate to-do list that will make planning a simple step-by-step process.

Leah Ingram, wedding and etiquette expert, leads you through the wedding planning process quickly and easily, project by project, until the big day arrives. She not only explains what needs to be done, but also outlines the time and resources it will take to get those tasks accomplished.

Complete with shopping lists and to-do checklists, Leah offers practical advice on nearly every aspect of planning your wedding, including:
*The dress, the ceremony, the photographer, the reception, and everything in between *Special circumstances such as dealing with divorced parents or planning a destination wedding *Issues you face after the wedding, like preserving keepsakes, returning gifts, writing thank you notes, and changing your name Go from engaged to happily-ever-after with Plan Your Wedding In No Time!

Destination Weddings for Dummies

Destination Weddings for Dummies
Susan Breslow,Sardone

destination_weddingsWant to have a wonderful wedding away from home? “Destination Weddings For Dummies” is your all-in-one guide to getting married out of town, giving you savvy tips on everything from making travel arrangements to hiring vendors to dressing the wedding party.

From Vegas to the Vatican, this hands-on, practical resource helps you arrange a unique, unforgettable wedding anywhere in the world. Focusing on the various ways you can use the Internet in your planning, “Destination Weddings For Dummies” is filled with Web tips, shortcuts, and URLs, as well as instructions for creating your own digital wedding planner. You’ll see how to establish a realistic wedding budget and get your friends and family on board. Then, you’ll choose the perfect location; from Europe to the tropics to the open sea, we’ve done the scouting for you!

You’ll also discover how to: get married legally around the world; know who, when, and how to invite; create your own destination wedding Web site and blog; fit all the basics into your budget- from flowers and catering to the rings, photography, and music; hire wedding pros from a distance; decide on your ceremony’s style; dress the bride, groom, and the wedding party; communicate your plans to invited guests; compare wedding packages; save money on travel arrangements; test-drive your destination wedding site; organize fun wedding activities; and, handle various wedding emergencies.

If money is no object, you’ll also see how to host a blowout wedding and make a splash when you splurge. Whether it’s a small, intimate ceremony in a Hawaiian garden or a large gathering on a yacht in the Mediterranean, “Destination Weddings For Dummies” is all you need to get married anywhere you choose with ease and in style!

Romantic Weddings

Romantic Weddings
Rebekah,Meier
romantic-weddingElegant, functional and surprisingly easy to make, the projects featured in this unique book offer brides a range of options for creating their own vintage-inspired wedding accessories and keepsakes. Divided into four themed sections, this book provides the clear, step-by-step information that busy brides need, including: Lovely, romantic projects for creating bridal jewelry, gift boxes, hair accessories, purses, invitations, guest book menu holders, cake plate, thank you cards, memory book and much more Instructions requiring only affordable, easy-to-find materials, such as ribbon, beads, lace and pearls Basic craft techniques even beginners can master with little or no sewing necessary Styles with a Victorian flair, complete with pearl accents, pastel colours, floral patterns, monogrammed details and elegant script Projects also come with variation ideas, so brides can easily tailor each design to suit their own decorative schemes and colour selections.

Happy Wedding

Happy Wedding
Cathy Anne,Howes

happy-weddingA practical and fun guide to create the perfect day, packed with advice and information on everything from setting the date and finding a venue to choosing the flowers, planning the reception, writing speeches, and making the whole thing fantastically memorable. With 100 imaginative and invaluable tips, you can take the strain out of wedding planning and concentrate on enjoying the day itself.

Martha Stewart’s Keepsake Wedding Planner

s-keepsakeMartha Stewart’s Keepsake Wedding Planner
by Martha Stewart

Martha Stewart’s Keepsake Wedding Planner helps you organize your plans for the special day in one convenient place, with business card holders, two resealable plastic pouches, guest list forms, dividers with tabs, a seating chart, comprehensive flower glossary, budget planner, inspirational photographs, and other features. The three-ring binder format allows brides to insert or remove pages to tailor the planner to their own needs.

Planning Your Wedding

planning_your_weddingPlanning Your Wedding
Judith,Verity

Covering: – announcing the engagement – painless planning & paying – getting everyone organized – showers, hen parties & stag nights – the wedding ceremony and reception – happy honeymoons & thankyou letters… this book makes planning easy. It shows you how to do it your way, stay inside your budget and keep friends and family happy at the same time.